Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMARTS, 28/03/2023 | 23:48 h

Organització municipal > ORGANITZACIÓ - JGL

LA JUNTA DE GOVERN

 

CONFIGURACIÓ

La  configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, està integrada pels membres següents:

 

President:

Sr. Jesús Naharro Rodríguez

 

Vocals:

Sr. Francisco Sánchez Escribano
Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez
Sra. Maria Teresa Novell Joya
Sr. Albert Roca Presas
Sr. F. Xavier Serret i Marsiñach

 

A més dels seus membres, podran assistir a les sessions, sense vot, el Regidors i Regidores que siguin convidats per l’Alcaldia, així com el personal al servei de l’Ajuntament que sigui precís a efectes d’assessorament, previ requeriment de l’Alcalde.

 

SESSIONS

La Junta de Govern Local, celebrarà les seves sessions ordinàries amb caràcter periòdic i automàtic, tots els dimarts de la primera i tercera setmana del mes, a les 18:00 hores, a la sala de juntes o en el lloc habilitat a l'efecte en l’Ajuntament d’Abrera.

 

  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Organització municipal > Junta de govern local